KOYO6205-2RS/C3 Lager - 25 x 52 X 15
LUKK335 0190 50 Rijschijf
LUKK410 0043 00 Toplager = 6205-2RS/C3
LUKK500 0753 50 Rijlager
LUKK635 3523 09 Koppelingset zonder lager